Vad är en hybridbil?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en hybridbil? En bil som drivs av både el och bensin

Förklaring

En hybridbil är ofta en kombination av en elbil och en bensin- eller diselbil. Hybridbilen har både en förbränningsmotor och en elektrisk motor. Bilen kan växla mellan elmotorn och förbränningsmotorn. Elmotorn går på batterier som laddas när förbränningsmotorn driver bilen.Ställ en ny fråga