Vad är en kentaur i den grekiska mytologin?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en kentaur i den grekiska mytologin? En häst med med människoövekropp

Förklaring

Kentaurer är fabeldjur från den grekiska mytologin. En kentaur har en hästs kropp och en människas överkropp där hästens huvud och hals sitter. Ofta har den också två hästöron. Två av de mest kända kentaurerna är Chiron och Nessus. Kentauren har gett namn till bl.a. en asteroid och en stjärnbild.Ställ en ny fråga