Vad är en plugghäst i bokstavlig bemärkelse?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en plugghäst i bokstavlig bemärkelse? En häst som studerar

Förklaring

Substantiv är en ordklass som betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. Det kan vara både föremål, levande varelser, människor och abstraktioner. Alla svenska substantiv har grammatiskt genus. Antingen har ett substantiv genuset utrum eller så har det genuset neutrum. Det finns många substantiv som inte bör tas bokstavligt utan bildligt. Till exempel så är inte en plugghäst en häst som studerar, utan någon som studerar flitigt.Ställ en ny fråga