Vad är en rit?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en rit? En religiös cermoni

Förklaring

En rit är en religiös form av ceremoni. En övergångsrit är en rit som markerar en persons övergång från ett stadium i livet till ett annat. Övergångar är associerade med mänskliga kriser såsom befruktning, födelse, pubertet, giftermål och död. Exempel på kristna riter är dop, konfirmation, bröllop, begravning och gudstjänst.Ställ en ny fråga