Vad är en satyroman?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en satyroman? En man med starkt överdriven könsdrift

Förklaring

Satyromani är mental psykisk störning hos män. Drabbas kvinnor av samma åkomma heter det nymfomani. Satyromani är ett sjukdomstillstånd där en man lider av en överdrivet stark könsdrift. Satyromaner saknar liksom nymfomaner sexuella hämningar och har svårt att hitta känslan av äkta kärlek.Ställ en ny fråga