Vad är en udde?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en udde? En spetsig halvö

Förklaring

En halvö är ett landstycke som skjuter ut i ett vattenområde. Halvöar omges vanligtvis av vatten på tre av fyra sidor. Exempel på halvöar är Arabiska halvön, Balkanhalvön, Pyreneiska halvön och Sinaihalvön. En udde är en spetsig halvö vid kusten och den är ofta mindre än en halvö. Under istiden existerade inte den Engelska kanalen. Då var hela Storbritannien en halvö som var ansluten till Europa via Frankrike.Ställ en ny fråga