Vad är ett annat namn för kinetisk energi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är ett annat namn för kinetisk energi? Rörelseenergi

Förklaring

Kinetisk energi eller rörelseenergi är en grundläggande form av mekanisk energi kopplad till rörelser. Ett objekt med en massa (m), som rör sig med en hastighet (v) i ett bestämt referenssystem har i detta system en kinetisk energi (E), där E = 1/2*m*v^2.Ställ en ny fråga