Vad är ett antibiotikum?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är ett antibiotikum? Penicillin

Förklaring

Alexander Fleming (år 1881-1955) var en skotsk läkare och bakteriolog som upptäckte penicillinet. År 1928 arbetade Fleming med bakterier på St. Marys Hospital i London och upptäckte att angrepp av svampar hämmade tillväxten av bakterier och att svampar dessutom utsöndrade ett ämne som dödade bakterier. År 1945 blev Alexander Fleming tilldelad Nobelpriset för sin upptäckt.Ställ en ny fråga