Vad är ett herbarium?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är ett herbarium? En samling pressade växter

Förklaring

Herbarium är en samling av pressade växter eller växtdelar. Att pressa och torka är en enkel och praktisk förvaringsmetod för växter som skall användas i studier i botanik, taxonomi och fastställande av nomenklaturer. De kan även blötläggas i alkohol och användas till anatomiska studier. Världens första herbarium upprättades i Pisa av Luca Ghini år 1544. Ghini utformade riktlinjerna för hur man förvarar växterna.Ställ en ny fråga