Vad är formeln för effekt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är formeln för effekt? P = dE/dt (energi, tid)

Förklaring

Effekt anger inom fysiken och tekniken den mängd energi som genereras eller konsumeras per tidsenhet. SI-enheten för effekt är watt (W). Maskiners och motorers prestanda anges ofta som en effekt. En dammsugares effekt anges i watt, medan en bilmotor anges i enheten hästkraft (735,5 W). Formeln för effekt är P = dE/dt, det vill säga förändring i energi dividerat med förändring i tid.Ställ en ny fråga