Vad är formeln för kinetisk energi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är formeln för kinetisk energi? E = 1/2*m*v^2

Förklaring

Kinetisk energi eller rörelseenergi är en grundläggande form av mekanisk energi kopplad till rörelser. Ett objekt med en massa (m), som rör sig med en hastighet (v) i ett bestämt referenssystem har i detta system en kinetisk energi (E), där E = 1/2*m*v^2.Ställ en ny fråga