Vad är formeln för mekanisk energi i ett isolerat system?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är formeln för mekanisk energi i ett isolerat system? Emek = Epot + Ekin

Förklaring

I fysikens värld definieras mekanisk energi som summan av kinetisk energi och potentiell energi. I ett slutet system där det bara verkar konservativa krafter som tyngdkraft och man därmed kan utesluta luftmotstånd mm, kommer den mekaniska energin vara konstant. Mekanisk energi anges med SI-enheten joule (J).Ställ en ny fråga