Vad är Kelvin inom naturvetenskapen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är Kelvin inom naturvetenskapen? En temperaturskala

Förklaring

Kelvin (K) är SI-enheten för temperatur. En ökning i temperaturen med 1 K är samma sak som en ökning med 1 °C. Lord Kelvin var först med att föreslå existensen av den absoluta nollpunkten, som är den teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå. Vid absoluta nollpunkten är molekylernas termiska rörelseenergi minimal. Emellertid är det praktiskt taget omöjligt att kyla ner till nollpunkten. Den absoluta nollpunkten är nollpunkt för den absoluta temperaturskalan. Detta gäller 0 K = -273,15 ° C.Ställ en ny fråga