Vad är klockan i Sydney när den är 12 i London?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är klockan i Sydney när den är 12 i London? 22:00

Förklaring

En tidszon är ett område på jorden med samma normaltid, så kallad zontid. Nollzonen är nollmeridianen som går genom Greenwich i England. Härifrån går det 24 tidszoner med femton graders mellanrum. Varje zon representerar en timme. Innan tidszonerna infördes använde man lokaltid, där solens placering på himlen avgjorde vad tiden var. När järnvägarna växte fram och tidsplaner skulle hållas blev man tvungen att skapa ett gemensamt system.Ställ en ny fråga