Vad är kolera?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är kolera? En tarmsjukdom

Förklaring

Kolera är en smittsam tarmsjukdom som inom några få timmar eller dagar kan ge våldsamma diarréer, vilket kan resultera i att man förlorar upp till 24 liter vätska på ett dygn. Sjukdomen orsakas av infektion med den vattenburna bakterien Vibrio cholerae. Koleraepidemier förekommer mest frekvent i Indien, Sydamerika och i områden med dåliga sanitära förhållanden. Den enda behandlingsmetoden är att ge rikligt med vätska med tillsatt salt och socker. Trots denna enkla behandling dör ca. 120.000 personer årligen efter att ha drabbats av kolera.Ställ en ny fråga