Vad är något ordnat efter om det är inrättat kronologiskt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är något ordnat efter om det är inrättat kronologiskt? Tid

Förklaring

Kronologi är läran om tidsindelning och tideräkning. Den kan delas in i relativ kronologi, vilket innebär att händelser sätts i förhållande till varandra. Den kan också delas in i absolut kronologi, där händelser fastställs med tydliga datum eller tideräkningar. Utgångspunkten för en absolut kronologi är alltid en objektivt verifierbar händelse.Ställ en ny fråga