Vad är nästa tal i denna talföljd: 1, 4, 9, 16..?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är nästa tal i denna talföljd: 1, 4, 9, 16..? 25

Förklaring

De mest kända uppsättningarna av talföljder är de som också kallas tabeller. Till exempel är talföljden för 3-tabellen följande: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, osv. En uppgift man kan ställas inför i dessa sammanhang är att finna nästa nummer i en viss talföljd. Här gäller det att genomskåda sammanhanget mellan de givna talen. Detta kan ha varierande svårighetsgrad och vissa typer av talföljder är svårare än andra.Ställ en ny fråga