Vad är nazism en förkortning för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är nazism en förkortning för? Nationalsocialism

Förklaring

Nazism är en förkortning för det tyska Nationalsozialismus, som är en diktatorisk, politisk ideologi som uppstod i Tyskland efter Första världskriget. Uppkomsten skedde ungefär samtidig som fascismens framväxt i Italien. Som ideologi delar nazismen många grundläggande element med fascismen, men de är dock ändå väsensskilda. Nazismen bygger till skillnad från fascismen mycket på idén om raslära, medan fascismen hellre framhäver kulturell överlägsenhet (via det gamla romarriket).Ställ en ny fråga