Vad är Oidipuskomplex?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är Oidipuskomplex? Ett barns omedvetna sexuellt betonade kärlek till föräldern av motsatt kön

Förklaring

Begreppet Oidipuskomplex är hämtat från den grekiska myten om kung Oidipus som aningslöst dödar sin far och gifter sig med sin mor. Inom Sigmund Freuds psykoanalys är Oidipuskomplexet en teori om att alla barn genomgår en utvecklingsfas där föräldern av samma kön uppfattas som konkurrent om den odelade kärleken från föräldern av motsatt kön. Termen har särskilt använts om en sons fixering vid modern. Den kvinnliga motsvarigheten till Oidipuskomplexet kallas Elektrakomplex.Ställ en ny fråga