Vad är SI-enheten för elektrisk strömstyrka?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är SI-enheten för elektrisk strömstyrka? A

Förklaring

Elektrisk ström är elektriska laddningar som förflyttas. Den elektriska laddningen i form av partiklar är vanligtvis elektroner. Strömmens storlek definieras som laddningsmängd per tidsenhet. SI-enheten för elektrisk strömstyrka är ampere med symbolen A. Vid en strömstyrka på 1 ampere flyttas 1 coulomb eller drygt sex miljarder miljarder (6,25*10^18) elektroner per sekund.Ställ en ny fråga