Vad är SI-enheten för energi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är SI-enheten för energi? Joule (J)

Förklaring

Ordet energi kommer från grekiskan och betyder "i arbete". Det är också ett grundläggande fysikaliskt begrepp som är nära kopplat till rörelse. Alla energiformer karaktäriseras av att de kan omvandlas fullständigt eller delvis till varandra och att den samlade energin i ett slutet system är konstant. Man säger till exempel att energin är bevarad. I SI-systemet mäts energi i joule.Ställ en ny fråga