Vad är SMS en förkortning för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är SMS en förkortning för? Short Message Service

Förklaring

Short Message Service (SMS) är en tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan mobiltelefoner eller från dator till mobiltelefon. Fördelen med SMS är att mottagaren inte behöver "lyfta luren" på sin mobiltelefon. SMS har på kort tid vuxit och kommit att bli den mest dominerande elektroniska kommunikationen.Ställ en ny fråga