Vad är spänningen i ett helt nytt 9V batteri?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är spänningen i ett helt nytt 9V batteri? 9V

Förklaring

Ett batteri är en elektrisk komponent som innehåller lagrad energi. Batteriet gör energi tillgänglig i elektrisk form för enheter som är anslutna till det. Den vanligaste klassificeringen av batterier är den amerikanska med typerna AAA, N, AA, C, D och AAAA, som alla har en spänning på 1,5 volt.Ställ en ny fråga