Vad är specifikt med aeroba organismer?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är specifikt med aeroba organismer? De kräver syre

Förklaring

Att något är aerobt betyder att det behöver tillgång till syre för sin fortlevnad. Det används om organismer som t.e.x. djur, syrehaltiga miljöer och biologiska processer som sker när syre är närvarande. Aerob är motsats till anaerob.Ställ en ny fråga