Vad är stavkyrkornas portaler oftast utsmyckade med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är stavkyrkornas portaler oftast utsmyckade med? Sniderier

Förklaring

En stavkyrka är en kyrka byggd av trä i stavverk. Den har en bärande konstruktion av stolpar som står på liggande syllar och bär upp väggband. Norra Europas äldsta kyrkor tros vara stavkyrkor enligt en bedömning som baserats på arkeologiska fynd. Idag fins det endast ett fåtal kvarvarande stavkyrkor i Norge och en enda i Sverige. Stavkyrkornas portaler är vanligtvis rikt utsmyckade med sniderier föreställande bl.a. rovdjur, drakar och andra varelser.Ställ en ny fråga