Vad är storleken på tyngdaccelerationen i Sverige?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är storleken på tyngdaccelerationen i Sverige? 9,82 m/s²

Förklaring

Tyngdaccelerationen (g) är den acceleration som ett objekt i vila i nivå med havsytan börjar att falla med i vakuum under påverkan av tyngdkraften. Tyngdaccelerationen varierar med breddgraden på Jorden. Det antagna standardvärdet för normal tyngdacceleration på Jordens yta är gn = 9,80665 m/s^2. I Sverige varierar tyngdaccelerationen från ungefär 9,815 m/s² i söder till 9,824 m/s² i norr.Ställ en ny fråga