Vad är volt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är volt? Elektrisk spänning

Förklaring

Elektrisk spänning är ett uttryck för den energi som en strömkälla levererar per enhet laddning den flyttar. Vanligtvis är denna laddning i form av elektroner och i motsats till strömstyrkan som definieras i en punkt, så det är ingen mening att tala om spänningen i en punkt. Därför anges den alltid som ett spänningsfall i en intervall från A till B. SI-enheten för elektrisk spänning är joule per coulomb och har fått enheten volt (V), uppkallad efter den italienske fysikern Alessandro Volta.Ställ en ny fråga