Vad är Ymer, Atle och Frej för typ av båtar?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är Ymer, Atle och Frej för typ av båtar? Isbrytare

Förklaring

En isbrytare är ett fartyg som med hjälp av sin skrovkonstruktion och maskinstyrka hjälper andra fartyg att ta sig fram genom istäckta farvatten. Grundprincipen är att fartygen med en kombination av ett starkt skrov och stor maskinstyrka skall kunna bryta isen. När endast segelfartyg trafikerade haven fanns ingen möjlighet att trafikera istäckta farvatten. Detta medförde att många fartygen blev hamnliggande när isen lade sig.Ställ en ny fråga