Vad av följande beskriver bäst parningsakten mellan två plattmaskar?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad av följande beskriver bäst parningsakten mellan två plattmaskar? Krig

Förklaring

Sex är mer som krig än kärlek för plattmaskar. Precis som sjögurkor så är plattmaskarna hermafroditer (de har både manliga och kvinnliga könsorgan). Det manliga organet består av två dolk-liknande penisar som plattmasken använder till både parning och jakt. Parningen är en penisfäktning där två individer försöker tränga igenom den andres skinn med sin penis. Den som först lyckas befrukta den andra individen slipper gå och bära på de befruktade äggen. Förloraren, dvs den som blev befruktad absorberar säden genom huden och bär därefter bördan av moderskap.Ställ en ny fråga