Vad av följande är en nedsättande benämning på politiska förslag som är orealistiska att genomföra i praktiken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad av följande är en nedsättande benämning på politiska förslag som är orealistiska att genomföra i praktiken? Överbudspolitik

Förklaring

Populism är en beteckning för en politisk rörelse som vädjar till "folket" och "sunt förnuft" samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi. Till skillnad från många av de traditionella ideologierna har populistiska partier inte ett brett program, utan fokuserar på en enda eller ett fåtal centrala frågor. Idag används ordet ofta negativt i förhållande till politik, där partierna uteslutande försöker göra det som är mest populärt. Anhängare av populism kallas populister.Ställ en ny fråga