Vad av följande är INTE en ädelsten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad av följande är INTE en ädelsten? Guld

Förklaring

En ädelsten är bit mineral. Den bearbetas genom slipning till flera olika former och används till smycken. De flesta smyckestenar tillverkas av ett hårt material, men ibland används även mjukare material då de kan ha klara färger eller estetiskt värde (såsom bärnsten). Diamanten är den hårdaste av alla världens mineraler och har det högsta värdet på Mohs hårdhetsskala (10). En diamant kan endast slipas med just diamant. En stor andel av världens diamanter kommer från Sydafrika, Kongo, Sibirien, Indien och Brasilien.Ställ en ny fråga