Vad av följande är inte en aerosol?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad av följande är inte en aerosol? Regn

Förklaring

Aerosoler är mycket små (<1 μm) luftburna partiklar som är suspenderade i en gas. Det kan till exempel vara vatten-eller dammpartiklar som är upplösta i atmosfärisk luft. Vissa är konstgjorda och andra naturliga, men båda kan inverka på klimatet genom att antingen sprida, reflektera eller absorbera solens strålar. I motsats till växthusgaserna har de flesta aerosoler en kylande effekt på atmosfären, men sulfataerosoler orsakar dessutom surt regn.Ställ en ny fråga