Vad av följande är namnet på en tidskrift som utges av Jehovas vittnen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad av följande är namnet på en tidskrift som utges av Jehovas vittnen? Vakna!

Förklaring

Jehovas vittnen är ett religiöst samfund som tror att Jehova skapade allt och att Jesus Kristus är Guds son. Jehovas vittnen tolkar Bibeln konkret och förväntar sig Harmagedon och Tusenårsriket. Anhängarna vägrar göra militärtjänst och de tar inte emot blodtransfusioner. De firar inte födelsedagar eller jul. Jehovas vittnen utger tidskrifterna "Vakttornet" och "Vakna!".Ställ en ny fråga