Vad av följande beskriver att något är angett i ordningsföljd efter tid?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad av följande beskriver att något är angett i ordningsföljd efter tid? Kronologisk

Förklaring

Kronologi är läran om tidsindelning och tideräkning. Den kan delas in i relativ kronologi, vilket innebär att händelser sätts i förhållande till varandra. Den kan också delas in i absolut kronologi, där händelser fastställs med tydliga datum eller tideräkningar. Utgångspunkten för en absolut kronologi är alltid en objektivt verifierbar händelse.Ställ en ny fråga