Vad av följande beskriver bäst en högkonjunktur?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad av följande beskriver bäst en högkonjunktur? Hög produktion och låg arbetsöshet

Förklaring

"Konjunktur" beskriver ett rådande ekonomiskt tillstånd i en ekonomi. Konjunkturen bygger framförallt på variablerna arbetslöshet, tillväxt och inflation. När det är höggkonjunktur råder goda tider. Industrin har då fullt upp med att producera och leverera och arbetslösheten är låg. En baksida med en långvarig eller kraftig högkonjunktur är risken att den leder till en finansbubbla. Detta sker då avkastningarna på investeringar skjuter i höjden och intresset av att investera överstiger det verkliga behovet.Ställ en ny fråga