Vad avgör ett grundämnes atomnummer?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad avgör ett grundämnes atomnummer? Antalet positiva partiklar i kärnan

Förklaring

Alla grundämnen i det periodiska systemet har ett unikt atomnummer. Ett grundämnes atomnummer är antalet protoner i kärnan hos en atom av grundämnet. En oladdad atom (till skillnad från en atomjon) har lika många elektroner som protoner, så antalet elektroner i en oladdad atom är också lika med dess atomnummer. Fission, fusion och radioaktivt sönderfall innebär att antalet protoner i en atomkärna förändras och därmed ändras även kärnans atomnummer.Ställ en ny fråga