Vad beskrev Henry Gantt år 1910?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad beskrev Henry Gantt år 1910? Gantt-schemat

Förklaring

Gantt-schemat används ofta som modell för kartläggning av projekt och processer. Det kom ut i början av 1900-talet och ansågs då för att vara revolutionerande. Den tidigaste modellen var framtagen år 1896 av Karol Adamiecki, men den blev populär först efter att den gjorts om och förmedlats av Henry Gantt under åren 1910-1915.Ställ en ny fråga