Vad beskriver Arkimedes princip?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad beskriver Arkimedes princip? Flytkraft

Förklaring

Arkimedes princip är en fysikalisk princip som säger att ett föremål nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan. Principen gäller även föremål i gaser och är ett viktigt och grundläggande begrepp inom fluidmekanik. Principen är uppkallad efter sin upptäckare, Arkimedes av Syracuse.Ställ en ny fråga