Vad betalas det pengar till slutet av den islamiska ramadan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betalas det pengar till slutet av den islamiska ramadan? Allmosor

Förklaring

Under den muslimska fastemånaden Ramadan aktualiserar muslimer Koranens uppenbarelse. Ramadan pågår mellan gryning och solnedgång i 29-30 dagar och man skall då avstå helt från mat, dricka, röka och sexuellt umgänge. Under natten är detta dock tillåtet eftersom Allah önskade underlätta för människan. Av samma anledning behöver de äldre och sjuka inte fasta. Ett av fastans syften är att alla skall uppleva den fattiges känsla av hunger och därmed likställa de rika och fattiga.Ställ en ny fråga