Vad betyder ackumulator?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder ackumulator? Uppstapla

Förklaring

Ackumulator kommer av det latinska ordet ”accumulo” som betyder hopa, uppstapla, öka. I mer vidsträckt betydelse är alla anordningar för uppsamling av energi en ackumulator, till exempel ett svänghjul eller en dammbyggnad. Ett modernt sätt att samla värmeenergi är att värma upp vatten som samlas i en tank, ackumulatortank.Ställ en ny fråga