Vad betyder BMI?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder BMI? Body Mass Index

Förklaring

Body Mass Index (engelska för kroppsmassans index, förkortat BMI) är en matematisk formel för sammanhanget mellan en persons längd och vikt. Den används för att beräkna under- och övervikt. Den är dock inte helt tillförlitlig då den endast räknar vikten i förhållande till höjden i kvadrat och inte räknar med muskelmassan. Ett BMI under 18,5 är undervikt medan ett BMI över 25 indikerar övervikt.Ställ en ny fråga