Vad betyder den andliga ledaren Ghandis smeknamn "Mahatma"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder den andliga ledaren Ghandis smeknamn "Mahatma"? Stor själ

Förklaring

Mohandas "Mahatma" Gandhi (år 1869 - 1948) var en indisk politiker och andlig ledare. Gandhi är känd för att ha varit en förgrundsfigur i Indiens självständighetssträvanden från Brittiska imperiet. Hans filosofi och idéer var starkt influerade av Bhagavad Gita, hinduism och jainism. Han levde ett enkelt liv med bön, fasta och meditation. Han var vegetarian och skrev flera böcker om detta ämne. Hans smeknamn Mahatma betyder "stor själ".Ställ en ny fråga