Vad betyder det latinska begreppet "ad hoc"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder det latinska begreppet "ad hoc"? Tillsatt för ett särskilt ändamål

Förklaring

Ad hoc är latin och betyder ordagrant "till detta". I vidare mening har det betydelsen "tillsatt för ett särskilt ändamål".Ställ en ny fråga