Vad betyder det latinska begreppet "ad interim"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder det latinska begreppet "ad interim"? Tills vidare

Förklaring

Ad Interim är ett latinskt begrepp som betyder "tills vidare". Interim betecknar något som gäller tillfälligt. Ett exempel är interimspresident, en person som är president i ett land i en politisk övergångsfas.Ställ en ny fråga