Vad betyder det latinska begreppet ad notam?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder det latinska begreppet ad notam? Till anteckning

Förklaring

Ad notam är ett latinskt uttryck som betyder till anteckning/till minnes. Begreppet används till exempel om ett diskussionsämne som antecknats.Ställ en ny fråga