Vad betyder det musikaliska uttrycket "crescendo"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder det musikaliska uttrycket "crescendo"? Tilltagande styrka

Förklaring

Crescendo är som de flesta andra klassiska musikuttryck italienskt. Det betyder tilltagande styrka, medan den motsatta effekten kallas decrescendo eller diminuendo. Crescendo kan förkortas cresc. eller visas med ett speciellt kilformad nottecken.Ställ en ny fråga