Vad betyder kilo?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder kilo? 1000

Förklaring

Kilo är ett SI-prefix som skrivs med symbolen "k". Det anger en faktor på 1000 och kan användas på alla SI-enheter. Dagligen används ordet kilo som förkortning för kilogram (kg) vilket är 1000 gram. SI-systemet bestämdes under flera internationella konferenser. Den första SI-enheten infördes år 1960 och den senaste år 1971. Systemets rötter kan spåras tillbaks till Frankrike och år 1640. Det spreds genom den franska revolutionen år 1789.Ställ en ny fråga