Vad betyder namnet 'Kebnekaise' på lulasamiska?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder namnet 'Kebnekaise' på lulasamiska? Kittelformad topp

Förklaring

Kebnekaise är Sveriges högsta berg. Namnet Kebnekaise kommer ursprungligen av lulesamiska giebnne (kittel) och gájsse (hög och spetsig fjälltopp). Antagligen var det ett missförstånd med namnet mellan lantmätare och samer, eftersom Kebnekaise inte alls någon kittelformad topp, men det närliggande fjället Tolpagorni har det. Vad dagens Kebnekaise ursprungligen hette på samiska råder det osäkerhet kring.



Ställ en ny fråga