Vad betyder ordet "ekumenik"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder ordet "ekumenik"? Världsvid

Förklaring

Ekumenik är strävan efter att uppnå enhet i tron på Kristus. Det är samtidigt en teologisk disciplin som behandlar kyrkans enhet och oenighet. Ordet kommer från grekiskans oikoumenikos "som rör den bebodda världen", "världsvid".Ställ en ny fråga