Vad betyder ortodox?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad betyder ortodox? Rättrogen

Förklaring

Ordet ortodox betyder rättrogen. Det stammar från grekiskans orthodoxos som är en sammansättning av orden "orthos" (rätt, sann) och "doxa" (mening). Den ortodoxa kyrkan sägs vara den ursprungliga kyrkan som grundades av Jesus Kristus. Den ortodoxa kyrkan leds av biskopar.Ställ en ny fråga